Контактная форма

Я согласен на обработку персональных данных согласно Политике конфиденциальности

Ваша заявка отправлена!

Nashrlar arxivi

1-2021

03.05.2021 da chop etish uchun imzolangan.

Obuna ko'rsatkichlari "Matbuot tarqatuvchi" AJ 843 katalogi bo'yicha — individual va jamoaviy mijozlar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2020. No 4 (14). S. 1-90

"Credo print group" MCHJ: Bosmaxonada bosilgan

Tiraji: 300 nusxa

Опубликована: 2021-09-30

4-2020

27.01-da chop etish uchun imzolangan.

Obuna ko'rsatkichlari "Matbuot tarqatuvchi" AJ 843 katalogi bo'yicha - individual va jamoaviy mijozlar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2021. No 4 (14). S. 1-90

"Credo print group" MCHJ: Bosmaxonada bosilgan

Tiraji: 300 nusxa
Nashr qilingan: 2021-05-21

Опубликована: 2021-05-21

3-2020

09.11-da chop etish uchun imzolangan.

Obuna ko'rsatkichlari "Matbuot tarqatuvchi" AJ 843 katalogi bo'yicha - individual va jamoaviy mijozlar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2020. No 3 (13). S. 1-100

"Credo print group" MCHJ: Bosmaxonada bosilgan

Tiraji: 300 nusxa
Nashr qilingan: 2021-01-15

Опубликована: 2021-01-15

2-2020

Bosishga ruxsat etildi 10.07.2020 y.

“Matbuot tarqatuvchi” AK katalogi boʻyicha obuna indeksi 843- individual va jamoaviy buyurtmachilar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2020.

№1 (11). B. 1-84

“Credo print group” MChJ bosmaxonasida chop etildi.

Adadi: 300 nusxa

Опубликована: 2020-10-30

№ 1 (2020)

Bosishga ruxsat etildi 15.04.2020 y.
“Matbuot tarqatuvchi” AK katalogi boʻyicha obuna indeksi 843- individual va jamoaviy buyurtmachilar uchun
ISSN 2181-9092
Klinik va eksperimental onkologiya. 2020. №1 (11). B. 1-70

“Credo print group” MChJ bosmaxonasida chop etildi.

Adadi: 300 nusxa.

Опубликована: 2020-07-17

№ 4 (2019)

27.12.2019-yilda chop etishga imzolangan.

“Matbuot tarqatuvchi” AK katalogi boʻyicha obuna boʻlish indeks 843 – shaxsiy va jamoa buyurtmachilar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2019. №2 (8). S. 1-64

Tipografiyada chop etildi: “Credo print group” MCHJ

Tiraj: 300 nusxa

Опубликована: 2020-01-09

№ 3 (2019)

26.03.2019-yilda chop etishga imzolangan.

“Matbuot tarqatuvchi” AK katalogi boʻyicha obuna boʻlish indeks 843 – shaxsiy va jamoa buyurtmachilar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2019. №2 (8). S. 1-64

Tipografiyada chop etildi: “Credo print group” MCHJ

Tiraj: 250 nusxa

Опубликована: 2020-01-08

№ 2 (2019)

19.04.2019-yilda chop etishga imzolangan.

“Matbuot tarqatuvchi” AK katalogi boʻyicha obuna boʻlish indeks 843 – shaxsiy va jamoa buyurtmachilar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2019. №2 (8). S. 1-236

Tipografiyada chop etildi: “Credo print group” MCHJ

Tiraj: 140 nusxa

Опубликована: 2019-05-16

№ 1 (2019)

Chop etishga imzolangan 26.03.2019 y.

“Matbuot tarqatuvchi” AK katalogi boʻyicha obuna boʻlish indeks 843 – shaxsiy va jamoa buyurtmachilar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2019. №1 (7). S. 1-80

Tipografiyada chop etildi: “Credo print group” MCHJ

Tiraj: 140 nusxa

Опубликована: 2019-05-16

№ 4 (2018)

Chop etishga imzolangan 16.01.2019 y.

“Matbuot tarqatuvchi” AK katalogi boʻyicha obuna boʻlish indeks 843 – shaxsiy va jamoa buyurtmachilar uchun

ISSN 2181-9092

Klinik va eksperimental onkologiya. 2018. №4 (6). B. 1-92

Tipografiyada chop etildi: “Credo print group” MCHJ

Tiraj: 350 nusxa

Опубликована: 2019-03-07